วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


รายวิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นวิชาที่น่าสนใจ และเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนกับ

อาจารย์จ๋า สนุกมาก วันนี้ไม่ซีเรียสอะไรมากมาย แค่ตกลงกติกาในการเรียนนิดหน่อย เช่น การแต่งกาย

มารยาทในห้อง และอาจารย์ยังสอนวิธีการทำ Blog เพื่อที่จะให้เราได้ทำแฟ้มสะสมงาน